Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

torsdag 9 november 2017

Event med Avensia den 8nov

Av Jesper Henrikson

Igår var jag på en träff med Aktiespararna där jag hade nöjet att få lyssna till Robin Gustafsson på Avensia. Mitt positiva intryck av Avensia stärktes ytterligare och idag har jag köpt tillbaka hälften av de aktier som jag sålde innan rapporten kring 11kr. Avensia utgör efter dagens köp 20% av mitt totala portföljvärde.

Mycket av det som sades var känt sedan tidigare, men det var även en hel del detaljfrågor som klargjordes för mig. Det blev tydligt för mig att Avensia lyckats ta en position som premiumleverantör bland e-handlare och dessutom att bolaget har skaffat sig ett starkt renommé bland kunderna.

Avensia som helhet


Strategisk optimering av affärsmodellen för att öka lönsamheten
Avensias affärsmodell består idag av tre steg:
1.     Nykund
2.     Eftermarknad
3.     Produkt

Jämför man nykundsprojekt med projekt i eftermarknaden så är det mycket högre lönsamhet i eftermarknaden. Nykundsprojekt kan vara svåra att planera och kan bli försenade, varför de inte är särskilt lönsamma. Däremot är nykundsprojekt viktiga eftersom de utökar kundbasen och lägger en grund till eftermarknadsförsäljningen. En strategi är därför att minska storleken på nykundsprojekten för att på så sätt kunna lägga mer krut på de mer lönsamma delarna av affären. Enligt Robins bedömning kan Avensia sitta 5–10 år med en kund för att vidareutveckla och optimera dess e-handel.

Andelen underkonsulter kommer att minska
I de två senaste kvartalsrapporterna har Avensia haft en hög andel underkonsulter. Under träffen meddelade Robin att Avensia i en väldigt snabb tillväxtfas vill ha 10–15 procent underkonsulter. I tider med lite lägre tillväxt kan Avensia dock tänka sig att dra ner på denna siffran.

Något avtagande personaltillväxt framåt
Den höga personaltillväxten under Q2 och Q3 berodde på att man inte lyckades anställa så många nya som man önskade under Q4 2016 och Q1 2017. Jag fick bilden av att Avensia nu kommer att dra ner på personaltillväxten, vilket känns bra för att upprätthålla specialiststämpeln.

Institutionella ägare välkomnas
Robin uttrycker att Avensia idag har en värdering precis i gränslandet för när institutionella ägare kan börja titta på bolaget – något som Robin välkomnar.

Avensia Storefront

Konkurrenter & positionering
Det finns i huvudsak tre stycken direkta konkurrenter till Storefront. Dessa är Sitecore (danskt), Sana (österrikiskt) och Orckestra (kanadensiskt). Sitecore är enligt Robin väldigt dyra och uppstartskostnaden ligger på minst 10MSEK. Även implementeringen är väldigt lång. Om Sitecore är väldigt stort så är Sana och Orckestra motsatsen. Dessa är väldigt småpaketerade, implementering tar bara ett par veckor, men det är också begränsat vad man kan göra med dem. Storefront har positionerat sig någonstans i mitten. Uppstartskostnaden ligger på cirka 2MSEK och det tar ett par månader att implementera.

Storefront-teamet ändrar fokus från utveckling till försäljning
Av de 10 personer på Avensia som ägnar sig helt åt Storefront ägnar sig 3-4st åt sälj och 5-6st åt produktutveckling. De har dock kommit till en fas där de kommer att övergå mer mot sälj och ägna mindre tid åt produktutveckling. Detta är något som jag verkligen ser framemot.

Försäljningspartners
Gällande försäljningspartners verkar det vara en aning tudelat: vissa partners fattar Storefront direkt och har då lyckats bedriva framgångsrik försäljning på egen hand. Hos en del andra partners har tillräcklig kunskap om e-handel och omnikanalshandel saknats och därför har också försäljningen uteblivit. Utbildning av partners är alltså viktigt i många fall, men i längden vill Avensia gå ifrån att behöva hjälpa sina försäljningspartners med att komma igång. Målet är att Avensias försäljningspartners i längden ska bli så självständiga som möjligt. Ibland får Avensia även hjälpa sina partners med tekniken. I dessa fall får Avensia vara underkonsulter till sina partners, vilket är något Avensia vill undvika. Idag är Avensia för involverade i sina partners men detta är ett naturligt steg i utvecklingen. I Nordamerika fungerar framförallt Episerver, men även Microsoft, som försäljningspartners för Avensia Storefront. Robin Gustafsson uttryckte att Avensias partnernätverk inom Tyskland och USA funkar riktigt bra och är självgående i sin försäljning av Storefront.

Särredovisning av Storefront 2018?
Avensia funderar på att börja särredovisa Storefront under 2018. Anledningen till att man inte gjort detta hittills är att man inte vill släppa information till konkurrenter.

Kundfeedback
Kundfeedback gällande Storefront har varit bra även om det varit en del tekniska problem. Avensias partners som har velat implementera siterna helt själva har haft en del tekniska problem som Avensia har behövt hjälpa till med. Avensia håller utbildningar för dem men vissa partners har inte velat ha utbildningar. Enligt Robin finns det lite kvar att göra i paketeringen av Storefront, men kundfeedback har överlag varit bra.

SCOPE


Jag har tidigare funderat en del gällande Scope – något som Robin förklarade mycket utförligt. Scope är en paketering av ett antal frontend-ramverk som gör att en hemsida fungerar väldigt fort. Scope har också en större mängd av hemsidan lagrad i minnet, vilket gör att man som besökare av en Scope-hemsida kan åka genom exempelvis tunnlar, dvs. där det inte finns någon internetanslutning, och ändå ha en fungerande hemsida. Största vinsten är dock prestandan, dvs. snabbheten på hemsidan. Robin säger att han trodde att Avensia skulle ha cirka 6månaders försprång innan någon konkurrent kom upp med något liknande. Nu har det dock gått över ett år och det är fortfarande ingen konkurrent som lyckats leverera en liknande lösning. Robin uttrycker att detta har gett Avensia en stor edge i förhandlingar. Intäktsmodellen för Scope är att det är en initial avgift upfront och sedan en löpande licensavgift år efter, dock med lägre intäkter än för Storefront. Anledningen till att Scope inte kan rullas ut genom global partnerförsäljning likt Storefront är att Scope är för tekniskt komplex för att kunna paketeras på ett smidigt sätt.

Tack Robin för en mycket trevlig kväll!


Hur går era tankar kring Avensia?

söndag 22 oktober 2017

Tankar om Amhult2 efter intressant Börssnack-tråd

Av Jesper Henrikson

Amhult2 har varit haft en riktig kräftgång under det senaste året. För drygt ett år sedan toppade aktien på 100kr och sedan dess har aktien tappat nästan 40%. Jag har tidigare skrivit om bolaget här och här.

Jag läste i helgen en intressant tråd på Börssnack om bolaget och jag tänkte skriva ned vad jag tar med mig från detta. 

Allmänt
Amhult2 har nyligen uppdaterat sin verksamhetsbeskrivning på hemsidan till följande:
”Amhult 2:s verksamhet består av fastighetsutveckling i egen regi, markförvärv, utveckling och förvaltning av hyresbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Lokalerna är anpassade för både privata, kommunala och statliga hyresgäster och förvaltningar. Våra nuvarande hyresgäster för lokaler omfattar även restauranger, gym, friskvård, hotell och kontor. 
Vår långsiktiga strategi är förvaltning av de bostäder och lokaler som vi bebygger i totalentreprenad.

Bolaget har en avgiftsbelagd kölista till våra hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden.

Vårt långsiktiga behov av mark för bebyggelse är täckt för lång tid framöver, och i motsats till flera fastighetsutvecklare på marknaden producerar vi inte bostadsrättslägenheter utan endast hyresrättslägenheter.”

En kommentar till detta är den avgiftsbelagda kölistan till hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden. Detta känns betryggande.

Amhult – är området attraktivt och finns det ett överutbud av bostäder i området?
Konsensus verkar vara att Amhult är ett barnfamiljsområde. Intrycket är att Amhult inte är det mest attraktiva barnfamiljsområdet i Göteborgstrakten. Det är snarare de västra delarna av Göteborg som anses mest attraktiva. Även områden närmre staden, såsom Örgryte, Johannesberg och Krokslätt, anses vara mer premium än Amhult.

Bilden jag får är att området inte är superattraktivt sett till närheten till Göteborg, men desto mer attraktivt med närheten till jobb och hav. Hela området mellan hamnarna och runt Volvo (som ligger inom ett par kilometer från Amhult) håller på att bli logistikområde och därför kommer än mer arbetstillfällen att skapas lokalt.

Tillgången på bostäder i området är av stor betydelse. Överutbud skulle kunna leda till att Amhult2 måste sänka hyresnivån för att finna hyresgäster och det skulle då slå mot framtida förvaltningsresultat. Flera i tråden belyser att Torslanda i huvudsak är ett villaområde och att det därför finns en stor brist på lägenheter i området. Ett exempel är villaboende föräldrar i Torslanda som separerar och båda får ett behov av varsin lägenhet i området.

Substansvärdes- eller kassaflödescase?
Just nu skrivs spaltmeter i media om den skakiga bostadsmarknaden och att vi kan stå inför en bostadskrasch. Därför är det vettigt att se på en investering i Amhult2 som ett kassaflödes- snarare än ett substansvärdescase. Får vi en krasch på bostadsrättssidan påverkar det hyresrätter i relativt liten utsträckning. Folk måste bo och hyresrätter blir snarare attraktivare om bankerna begränsar utlåningen till köp av bostadsrätter.

När centrum är färdigställt har Amhult2 som mål att förvaltningsresultatet på eget kapital ska vara 8% per år och ambitionen är att dela ut 50% av vinsten. På en höft skulle man kunna tänka sig ett scenario med förvaltningsresultat på 70-80 MSEK - cirka 11-12 kronor per aktie, dvs en utdelning om 5,5-6 kr per aktie.

Bolagets största kostnader är naturligtvis byggkostnaderna. Sverige har idag dyrast byggkostnader i hela Europa (källa), vilket gör det svårt att tjäna pengar på nybyggda hyresrätter. En kraftig nedgång i bostadrättspriser skulle dock innebära en lugnare byggkonjunktur och därmed lägre byggpriser. Så länge man lyckas hyra ut sina bostäder skulle alltså kassaflödescaset bara stärkas av en avmattning på bostadsmarknaden. 

Avslutande ord
Amhult2 går fint som bolag och anledningen till bolagets kräftgång på börsen förklaras snarare av att aktien är "tråkig" än något mer fundamentalt. Jag har ökat mitt innehav i nedgången och kommer att fortsätta med detta ifall aktien sjunker ytterligare.

Vad har ni för tankar om aktien och bolaget?

fredag 20 oktober 2017

Våra tankar efter Avensias Q3 rapport

Av Max & Jesper Henrikson

Avensia släppte igår sin Q3-rapport och aktien föll 10% som konsekvens av ett sämre resultat än vad marknaden väntade sig. I detta inlägg gräver vi djupare i rapporten och vad vi uppfattar som viktigast att ta med sig.

Fokus för kvartalet har fortsatt legat på personaltillväxt. Avensia växer sin personalstyrka i ett ursinnigt tempo och bara under Q3 har man utökat antal anställda med 23% och under hela 2017 har samma siffra ökat med hela 52%. Den höga tillväxttakten ställer höga krav på bra introduktionsrutiner och på att rekryterna håller hög kvalité och passar in i företagskulturen. Vi hade inför Q3 räknat på att de nyanställda skulle debitera något lägre i timmen mot kund, samt ha något färre debiterbara timmar mot kund jämfört med "äldre" konsulter. Däremot hade vi underskattat behovet av internutbildning något. Dessutom hade vi underskattat hur många nya konsulter som skulle komma att börja under kvartalet. Avensia har nettoanställt 23 personer och utan att veta deras exakta personalomsättning får vi utgå från att de anställt upp emot 30 personer. De 3600 timmar som lagts på internutbildningar under kvartalet motsvarar då 3 heltidsveckor per nyanställd, eller 23% av kvartalet samtliga arbetstimmar. Nyanställningarna utgjorde totalt 23% av antalet anställda i kvartalet, så med en snabb uträkning uppskattar vi att internutbildningarna ”stal” drygt 5% av den totala möjliga nettoomsättningen (0,23*0,23).

Fem procentenheter hit eller dit är dock oviktigt på kvartalsbasis. Det viktiga i sammanhanget är att de nyanställda snabbt och smidigt blir utbildade till experter inom e-handel och kan debitera kundprojekten som just experter. Avensia ökade under kvartalet sin omsättning med 30% trots internutbildningarna och med den nya personalstyrkan är Avensia rustat för att driva på omsättningsökningen ytterligare i det viktiga fjärde kvartalet.

SCOPE-konceptet och Storefront anges vara starkt bidragande till de affärer som landats. Avensia uttrycker att en annan anledning är att kunderna uppfattar att Avensia verkligen är specialister inom e-handel, snarare än generalister som deras konkurrenter. Vi tror att Avensia är på god väg att göra detta till en vallgrav – något som vi gillar starkt.

Som vanligt är kommunikationen gällande nya Storefront-avtal mycket vag. Man skriver att ”kundkretsen i Sverige har utöktats”, vilket vi antar betyder att ett eller ett par Storefront-avtal har slutits i Sverige. Däremot nämns inga nya utländska avtal. Även om Q3 inte är något bra kvartal med tanke på semester är det i underkant mot våra förväntningar. Under kvartalet har två stycken nya Storefront-implementeringar rullats ut för B2C-företag i USA (Premier Designs, mode) och Nya Zeeland (Green Cross Health, apotekskedja). Detta är väldigt positivt då den tidigare kommunicerade utrullningen med LHD i Tyskland är av B2B-karaktär. Något som vi undrar här är angående Jean Couto Group i Kanada som arbetar B2C. Det är något oklart om detta inte har rullats ut än. Rätta oss ifall detta har kommunicerats…

På tal om Storefront nämner man även att man utbildat samarbetspartners på Episerver i Nordamerika inom sälj, vilket torde ge skjuts i försäljningen framöver. Som vi varit inne på förut lär försäljningen av Storefront bli exponentiell då större kundkrets och fler referenscase ökar trovärdigheten för produkten. Dessutom lär partners vara mer taggade på att implementera Storefront den tredje, fjärde och femte gången relativt den första då det tar ett tag par gånger för att bli riktigt duktig på implementeringen.

Man nämner i rapporten att andelen underkonsulter varit relativt stor, men minskande och planen är att minska denna andel ytterligare framöver.  

I stort sett tycker vi att temat för rapporten var väntat men expansionen går snabbare än vad vi trott. Marginalförbättringscaset finns kvar och vi får egentligen bara ytterligare hävstång genom den ökade omsättningen, men tillväxten innebär också att marginalförbättringarna skjuts på framtiden. För vår del gör detta dock inget då vi är långsiktiga ägare.

Det blir mer och mer tydligt att Avensia inte är vilken it-konsult som helst, utan experter på E-handel och vill man vara en expert på global nivå med förstklassiga produkter och tjänster krävs en stor organisation för att kunna ta sig an riktigt stora projekt. Vi stöttar därför tillväxtspåret till 100 % och vi tror att nischen mot e-handel kan göra Avensia något mindre känsliga mot lågkonjunkturer relativt generalister inom IT-konsulting, givet nödvändigheten för alla företag att anpassa sig till nya köpbeteenden.   


Vi tror och hoppas på att Avensias ledning har läget under kontroll och att man värnar om att upprätthålla den gemytliga och sköna företagskulturen som vi fått en uppfattning av finns på bolaget i dagsläget.

Vad är dina tankar om Avensia och om rapporten?